Do darmowej dostawy brakuje
Odbiór osobisty
REGULAMIN SKLEPU ONLINE

 

https://www.evergreen.pl/

 

Obowiązuje od: 19 kwietnia 2021 r.

 

1.       Stosowane definicje.

 

1.       Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.evergreen.pl/ lub za pośrednictwem profilu w serwisie Facebook: „evergreen.sklep” oraz Instagram: „evergreenwarsaw”, którego Kupujący może dokonywać zakupów Towarów, dostępnych w ofercie Sprzedawcy.

2.       Sprzedawca – AIDECO spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jeziorki 86, 02-863 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000554227, NIP: 5252616950, kapitał zakładowy: 5 000 zł, e-mail: sklep@evergreen.pl , nr tel. 690 660 949

3.       Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

4.       Polityka prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

5.       Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.       Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.       Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.       Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.

9.       Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Kupujących administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.    Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://www.evergreen.pl/,Facebook: „evergreen.sklep" lub Instagram: „evergreenwarsaw”, bądź też mailowo - e-mail: sklep@evergreen.pl albo telefonicznie podczas rozmowy z nr tel. 690 660 949.

11.    Towar - wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie.

12.    Bon podarunkowy - znak legitymacyjny, uprawniający do dokonania zakupu w Sklepie na kwotę odpowiednio 50 zł, 100 zł, 10 zł lub 200 zł, w określonym przy zakupie terminie (dacie ważności Bonu podarunkowego) wynoszącym standardowo 30 dni. Regulamin Bonu podarunkowego znajduje się na stronie: https://www.evergreen.pl/bony-podarunkowecat-42 oraz fizycznie na Bonie podarunkowym w formie nadruku.

13.    Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Karty podarunkowej lub Towaru.

14.    Gwarancja - dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

15.    Gwarant - przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne zawarte w Gwarancji, np. twórca, producent, dystrybutor, Sprzedawca Towaru.

 

2.       Postanowienia ogólne

1.       Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 

2.       Sprzedawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług (VAT).

3.       Sprzedawca wystawia faktury VAT oraz rachunki sprzedaży.

4.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary wolne od wad.

5.       Dostarczenie Towarów i Bonów podarunkowych odbywa się poprzez Internet.

6.       Sprzedawca umożliwia również odbiór osobisty Towarów lub Bonów podarunkowych w sklepie stacjonarnym.

7.       Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 

3.       Formy płatności.

 

Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności:

przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku: ING, o numerze: 73 1050 1025 1000 0090 3273 6648
przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy,
poprzez płatności online  - tj. przedpłaty online przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności, poprzez:

 

PayPro SA
ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
NIP: 779-236-98-87
REGON: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości

 

4.       Zawarcie umowy sprzedaży.

1.       Aby zakupić Towar lub Bon podarunkowy należy wejść na stronę internetową Sklepu: https://www.evergreen.pl/ , bądź też na profil Sklepu w serwisie Facebook: „evergreen.sklep” lub Instagram: „evergreenwarsaw” , mailowo - e-mail: sklep@evergreen.pl , telefonicznie pod nr tel. 690 660 949 albo

2.       W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

·     wybór Towaru lub Bonu podarunkowego spośród dostępnych na stronie Sklepu lub na profilu Facebook lub Instagram,

·     dodanie Towaru lub Bonu podarunkowego do koszyka na stronie Sklepu (w przypadku opcji dokonywanie zakupu przez stronę Sklepu), opcjonalnie -  wysłanie wiadomości mailowej lub poprzez funkcjonalność serwisu Facebook/Instagram do Sprzedawcy lub złożenie Zamówienia przez telefon,

·     podanie danych koniecznych do realizacji Zamówienia takich jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, adres dostawy,

·     podanie adresu e-mail,

·     wskazanie danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,

·     akceptacja regulaminu Sklepu,

·     zapoznanie się z informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej Towaru lub Bonu podarunkowego – w dalszej części niniejszego Regulaminu,

·     opcjonalnie - udzielenie zgody na wcześniejsze rozpoczęcie korzystania z Bonu podarunkowego (poprzez e-mail lub za pomocą innej funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę),

·     potwierdzenie woli zawarcia umowy - w przypadku zamówienia przez stronę Sklepu poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”, podczas zamówienia w pozostałej formie poprzez potwierdzenie woli zawarcia umowy i dokonania płatności podczas składania Zamówienia.

 

3.       Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, na stronie Sklepu wyświetli się/Kupujący otrzyma podsumowanie Zamówienia.

4.       Zamówienie wysłane/złożone telefonicznie przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

5.       Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej wybrany Towar lub Bon podarunkowy. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

5.       Realizacja Zamówienia

1.       Dostarczanie Bonu podarunkowego w formie elektronicznej nie jest związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty.

2. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
3. Zamówienie jest realizowane w czasie od jednego do trzech dni roboczych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedawca otrzymał Zamówienie.
4. Po otrzymaniu wpłaty kwoty, na którą opiewa Bon podarunkowy Sklep wysyła Bon podarunkowy na podany adres e-mail w formacie PDF, możliwy jest również odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
5. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
6. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.

7. W przypadku umów zawartych z Klientami Towar uważa się za wydany Klientowi z chwilą wydania przesyłki z przedmiotem Zamówienia przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
8. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy:
a. Kurier RCS
Przesyłka kurierska jest darmowa:
przy zamówieniach za minimum 299zł za produkty o wadze do 28kg
przy zamówieniach za minimum 598zł za produkty o wadze do  56kg
przy zamówieniach za minimum 897zł za produkty o wadze do 84kg, itd.
b. Wysyłka na terenie Polski "Kurier RCS"
Koszt przesyłki o wadze do 28kg na terenie całego kraju wynosi 15,99 zł. Paczki w ramach tego przewoźnika wysyłamy od poniedziałku do czwartku. Przesyłka powinna zostać dostarczona przez kuriera na drugi dzień po nadaniu.
Kurier podejmuje 2 próby doręczenia przesyłki.
Kurier nie dostarcza zamówień do centrów handlowych.
Przesyłki "GABARYTOWE" lekkie, ale o dużej objętości: koszt wysłania przesyłki "gabarytowej" jest ustalany indywidualnie.
c. Wysyłka na terenie Warszawy "Kurier RCS"
Na terenie Warszawy koszt dostawy przesyłki o wadze do 28kg wynosi 14,99zł. Paczki dostarczamy od poniedziałku do piątku w godz.13:00 - 17:00.
Zamówienie złożone do godz. 12:00 realizujemy tego samego dnia.
Uwaga: Jeżeli dostawa zostanie niezrealizowana nie z naszej winy, tzn. kurier nie zastanie nikogo w domu, to ponowna dostawa paczki kosztuje odpowiednio 14,99 zł/15,99 zł.
Kurier "RCS" dostarcza zamówienia w granicach administracyjnych M.St. Warszawy.
d. Wysyłka do paczkomatu InPost:
Wysyłka do paczkomatu tylko po zarejestrowaniu w systemie płatności za zamówienie. Produkty chłodnicze wysyłamy do paczkomatu wyłącznie na odpowiedzialność klienta. Wysyłki do paczkomatu produktów chłodzonych realizujemy od poniedziałku do czwartku. Koszt przesyłki o wadze do 25kg na terenie całego kraju wynosi 14,99 zł. UWAGA: Produkty chłodnicze, produkty w opakowaniach szklanych, napoje roślinne i śmietany wysyłane są na odpowiedzialność klienta.
Oczywiście bardzo zależy nam  na tym, aby produkty dotarły do Państwa jak najszybciej i bez najmniejszych problemów i uszkodzeń. Przesyłki są przez nas starannie pakowane i zabezpieczane przed zgnieceniem, zbiciem, pokruszeniem itp.
Przesyłka do paczkomatu jest darmowa:
przy zamówieniach za minimum 299zł za produkty o wadze do 12kg
przy zamówieniach za minimum 598zł za produkty o wadze do  24kg
przy zamówieniach za minimum 897zł za produkty o wadze do 36kg, itd.Przykład: zamówienie opiewa na kwotę 300zł, ale jego waga przekroczy 12kg to koszt dostawy jednej z paczek pokrywa sklep, a koszt dostawy drugiej przesyłki kupujący. Analogicznie, gdy koszt zamówienia wyniesie powyżej 598 zł, a jego waga przekroczy 24kg to sklep pokrywa koszt dostawy dwóch paczek, a kupujący koszt dostawy trzeciej przesyłki.
e. Wysyłka na terenie Polski "Kurier InPost"
Koszt przesyłki o wadze do 25kg na terenie całego kraju wynosi 15,99 zł. Paczki w ramach tego przewoźnika wysyłamy od poniedziałku do czwartku. Przesyłka powinna zostać dostarczona przez kuriera na drugi dzień po nadaniu.
Kurier podejmuje 2 próby doręczenia przesyłki.
Kurier nie dostarcza zamówień do centrów handlowych.
Przesyłka kurierem InPost jest darmowa:
przy zamówieniach za minimum 299zł za produkty o wadze do 25kg
przy zamówieniach za minimum 598zł za produkty o wadze do  50kg
przy zamówieniach za minimum 897zł za produkty o wadze do 75kg, itd.Przykład: zamówienie opiewa na kwotę 300zł, ale jego waga przekroczy 25kg to koszt dostawy jednej z paczek pokrywa sklep, a koszt dostawy drugiej przesyłki kupujący. Analogicznie, gdy koszt zamówienia wyniesie powyżej 598 zł, a jego waga przekroczy 50kg to sklep pokrywa koszt dostawy dwóch paczek, a kupujący koszt dostawy trzeciej przesyłki.

f. DPD poza obręb administracyjny Warszawy – koszt brutto: 15,99 zł (paczka do 28 kg i wartości zamówienia do 299 zł za Towary),
g. odbiór osobisty w magazynie w Warszawie (ul. Jeziorki 86, 02-863 Warszawa) – koszt brutto: 0,00 zł. Odbiór osobisty możliwy jest w naszym magazynie w Warszawie ul. Jeziorki 86. Bardzo prosimy Państwa o informację mailową lub telefoniczną na kiedy mamy przygotowac zamówienie. W przypadku nieodebrania zamówienia w ciągu 3 dni zamówienie zostaje anulowane automatycznie (chyba, że wcześniej uzgodnimy inaczej). Zamówienia opłacone z góry, w przypadku nieodebrania przez klienta w ciagu 14 dni, są anulowane bez możliwości zwrotu pieniędzy.

9. Dostawa Towarów lub Bonów podarunkowych ogranicza się zasadniczo do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkowo - wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być dokonane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

10. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Konsument lub Klient - Konsument stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
11. Jeśli jest to możliwe Konsument lub Klient - Konsument może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.
12. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Klient stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest zobowiązany do złożenia reklamacji przewoźnikowi na zasadach przewidzianych w prawie przewozowym, co wymaga sporządzenia protokołu w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera).

13. Realizując Bon podarunkowy w Sklepie należy w komentarzu do Zamówienia wpisać: "Bon podarunkowy" i podać dokładny numer Bonu podarunkowego.

6.       Prawo odstąpienia od umowy.

1.       Konsumentowi oraz Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Możliwe jest także częściowe odstąpienie od umowy.

2.       Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu.

3.       Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia w posiadanie Towaru lub Bonu podarunkowego przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.

4.       Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

5.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: sklep@evergreen.pl .

6.       Podmiot odstępujący od umowy może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta np. pobrany z sieci Internet.

7.       Konsument oraz Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:

·     swoje dane identyfikacyjne i teleadresowe,

·     nazwę lub symbol/oznaczenie Produktu,

·     datę zawarcia umowy,

·     numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Produktu przez Sprzedawcę.

8.       Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.       W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

10.    W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

7.       Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.

1.       W przypadku Zamówienia Bonu podarunkowego Konsument lub Klient-Konsument traci prawa do odstąpienia od Zamówienia przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, jeżeli:

·     zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po przekazaniu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o utracie prawa odstąpienia i wyrażeniu przezeń zgody na rozpoczęcie korzystania z Bonu podarunkowego przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy (mailowo lub z wykorzystaniem innej funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę np. okienka „checkbox”), Konsument w całości wykorzystał Bon podarunkowy.

2.       Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

·     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

·     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

·     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

·     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

·     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·     zawartej w drodze aukcji publicznej;

·     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

·     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrot środków i odesłanie Towaru lub Bonu podarunkowego.

1.       Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy dotyczącej Towaru lub Bonu podarunkowego, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

2.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania Towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub od dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.

3.       Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

4.       Formularz zwrotu należy kierować na adres sklep@evergreen.pl

5.       Zwroty Towaru należy kierować na adres: Magazyn Evergreen, Jeziorki 86, 02-863 Warszawa.   

6.       Konsument lub Klienta-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

9.   Zwrot kosztów dostawy

Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy. 
Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru do Konsumenta liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy: 

Sprzedawca dostarczył Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,
Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

10. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi

1.       Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną.

2.       Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wad.

3.       Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej na adres: Magazyn Evergreen, Jeziorki 86, 02-863 Warszawa lub na adres e-mail: sklep@evergreen.pl

4.       Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany zwrotny adres e-mail lub adres do korespondencji.

5.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

·         dane identyfikacyjne i teleadresowe,

·         nazwę lub symbol/oznaczenie Towaru,

·         uzasadnienie reklamacji,

·         datę ujawnienia się wady/dowiedzenia się o wadzie,

6.       Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez reklamującego adres / adres e-mail.

 

11. Gwarancja

Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (w zależności od przedmiotu sprzedaży może nim być także Sprzedawca).
Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez dokument gwarancyjny.
Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru.
Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień na podstawie rękojmi.

 

12. Ochrona danych osobowych.

 

1.       Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.       Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących z tym związane zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie: https://www.evergreen.pl/polityka-prywatnosci

3.       Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych:

a)   ze składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,

b)  z założeniem Konta w Sklepie,

c)   z zapisaniem się do newslettera,

d)  z dokonaniem oceny Sklepu lub Towaru,

e)   korzystaniem z czatu na stronie Sklepu,

f)    dodaniem komentarza przez Kupującego pod postami lub Produktami Sklepu,

g)   z kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

4.       Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

 

13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Towarów

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.

 

Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

aktualny system antywirusowy,
skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF (w szczególności w przypadku zamówienia Bonu podarunkowego w formacie elektronicznym).

Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów i Bonów podarunkowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

 

14. Autorskie prawa majątkowe 

1.       Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

2.       W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

3.       Każdy ujawniony przypadek naruszenia przez Kupującego praw autorskich majątkowych lub innych praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego, ujawnionego naruszyciela kary umownej w wysokości 5 tysięcy złotych.

 

15. Platforma ODR

1.       Platforma ODR (Online Dispute Resolution - ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.

2.       Platforma ODR jest dostępna pod adresem: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

3.       Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

4.       Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

5.       Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) [Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Polska, e-mail: adr@uokik.gov.pl.

 

16. Newsletter.

1.    Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.

2.    Zapisanie się do Newslettera Sprzedawcy jest dobrowolne.

3.    Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

4.    Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.

5.    Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.

6.    Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.

7.    Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

 

17.  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Ponadto, Konsument ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Sprzedawcy według przepisów o właściwości przemiennej. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar lub Bon podarunkowy.
Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk lub pobrać na urządzenie.
Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie co najmniej 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Zapis do newslettera