REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EVERGREEN

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy EVERGREEN prowadzony jest przez Aideco Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-836, przy ul. Kormoranów 4, dodatkowe miejsce prowadzenia działalności ul. Słomińskiego 15 lok 502, 00-195 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5252616950, REGON: 361374005,

Adres e-mail: sklep@evergreen.pl

Tel: +48 690 660 949

 

Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego evergreen oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

Sklep Internetowy evergreen prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

Sklep evergreen prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, a porozumiewanie z Klientem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.evergreen.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

 

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 

Klient składa zamówienie wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności za zamówienie. W zamówieniu Klient:

- dokonuje wyboru zamawianych towarów

- dokonuje wyboru sposobu dostawy

- podaje adres dostawy oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)

- dokonuje wyboru sposobu płatności

 

W Koszyku, przed dokonaniem zamówienia, dla Klienta uwidoczniony zostanie dokładny opis wybranych towarów, zawierający jego istotne cechy, a także jednostkowa i łączna cena wybranych towarów, wraz z kosztem wybranego sposobu dostawy towaru.

 

Przed złożeniem zamówienia wymagane jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu przez Klienta. Klient potwierdza zamówienie za pomocą przycisku „Kup”, co oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

 

Natychmiast po złożeniu zamówienia, Klient zostaje poinformowany drogą mailową (na adres mailowy, na który zostało złożone zamówienie), że zamówienie dotarło do Sklepu evergreen.pl, a także przekazane zostaje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy.

 

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, a na życzenie klienta zamiennie faktura VAT.

 

 

III. CENY TOWARÓW

 

1. Sklep evergreen zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.evergreen.pl i oferuje towary za pośrednictwem Internetu.

 

2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu evergreen wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

 

IV. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- gotówką przy odbiorze osobistym w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15 lok 502, w godzinach pn-pt 11-19, sob 11-17 oraz przy ul. Jeziorki 86 w godzinach pn-pt 8:30-16:30 . Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

- przelewem bankowym. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep evergreen potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności.

- szybkim przelewem Dotpay - wybrana metoda płatności to przedpłata na konto poprzez platformę Dotpay.pl, po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zrealizujemy Państwa zamówienie.

 

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie w terminie :

- 7 dni od dnia złożenia zamówienia, w przypadku płatności przelewem bankowym,

- w chwili odbioru towaru, w przypadku odbioru osobistego, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

 

3. Należność w formie przedpłaty przelewem należy uregulować na konto:

Aideco sp. z o.o.
nr konta w Pekao SA: 86 1240 1053 1111 0010 7182 1565

 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), numeru telefonu (polski numer na terenie kraju), adresu email. W przypadku podania niepełnego lub błędnego adresu dostawy klient ponosi koszty zwrotu paczki do nadawcy (jeżeli w paczce znajdują się produkty wymagające przechowywania w lodówce zabezpieczone przez dostawcę wkładem chłodzącym w okresie letnim, bądź krótko ważne, klient może nie otrzymać zwrotu pieniędzy za taki towar). Kolejna wysyłka odbywa się po zapłaceniu przez klienta kolejnych kosztów dostawy oraz zwrotu paczki.

 

Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki to 7 dni roboczych.

 

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy ponosi Klient.

 

Sposób i termin dostawy:

- Na terenie całej Polski – Kurier DPD i Kurier Ósemka - czas dostawy: od 1 do 3 dni roboczych, dostawy dokonywane są wyłącznie od poniedziałku do piątku,

- Na terenie Warszawy - Kurier Ósemka - przewidywany czas dostawy od 1 do 3 dni roboczych. Przy wyborze tego rodzaju dostawy paczki doręczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-17.00 lub 18.00-22.00.

- Poza granice Polski -- Firma DPD lub Poczta Polska- czas wysyłki od 1 do 7 dni roboczych, dostawy wykonywane są wyłącznie od poniedziałku do piątku. Koszty transportu są wyceniane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

 

Możliwy jest również odbiór osobisty towaru pod adresem: Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502, w terminie umówionym z Klientem.

 

Sklep evergreen zobowiązuje się zrealizować opłacone zamówienie najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia jego złożenia.

 

Towar wysyłany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do czwartku (DPD).

 

Koszty przesyłki wynoszą, przy wyborze opcji:

- Kurier Polski DPD- 18,00 zł (1 paczka do 30 kg)

- Kurier Warszawa – 16,00 zł (1 paczka do 30 kg)

- Dostawa poza granice Polski - wycena indywidualna w zależności od potrzeb klienta.

 

W przypadku odbioru osobistego, Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów dostawy.

 

VI. REKLAMACJE

 

Sprzedawca, jako przedsiębiorca, ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru bez wad.

Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres sklep@evergreen.pl) lub listownie na adres: Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502

 

Sklep evergreen w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep evergreen Klient powinien na koszt Sklepu evergreen dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji na adres: Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502

 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep evergreen niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sklep evergreen zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu evergreen z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

VII. PRAWO KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia w sklepie evergreen w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę - Aideco sp. z o.o., adres do korespondencji: Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502, nr tel 690660949, adres e-mail: sklep@evergreen.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat bankowych w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na adres: EVERGREEN, Warszawa, 00-195, ul. Słomińskiego 15 lok 502, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Zmiana VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.  Dane osobowe Klienta podane przy składaniu zamówienia lub rejestracji przetwarzane będą przez Aideco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia (wykonania umowy). Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta jest Aideco Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, NIP: 5252616950

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej ,,Rozporządzeniem”),w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z Rozporządzeniem, Klienci Sklepu Evergreen mają prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), przenoszenia (art. 20 Rozporządzenia), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia), cofnięcia zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – w przypadku kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody) oraz żądania usunięcia (art. 17 Rozporządzenia). W celu realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy przesłać dyspozycje na adres mailowy: sklep@evergreen.pl lub listownie na adres: Evergreen, Słomińskiego 15 lok. 502, 00-195 Warszawa. Ponadto Klient na prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. po 25.05.2018 r. do organu będącego następcą Generalnego Inspektora Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO").

 

Informujemy, że korzystanie z zasobów serwisu www.evergreen.pl wymaga od użytkowników tego serwisu akceptacji Polityki Prywatności. Zgodnie z jej zasadami, automatycznie zapisywane są dane osobowe służące administrowaniu serwisem, sporządzaniu anonimowych statystyk, pozwalających na doskonalenie funkcjonalności strony i jej rozbudowę według oczekiwań użytkowników.

Hosting serwisu www.evergreen.pl oraz łącze telekomunikacyjne dla serwerów zapewnia Webio Grzegorz Wołoszyn ( np. zewnętrzny dostawca, wpisać) na mocy umowy, zgodnie z którą dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Evergreen są przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystywane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do ochrony zasobów serwisu i jego użytkowników. Automatycznie zapisywane są m.in. takie dane, jak data i godzina wizyty, czas jej trwania, dane urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz pliki cookies, które rozpoznają urządzenie i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika.

Internauci mogą natomiast samodzielnie zarządzać cookies, np. zablokować je poprzez wybranie w przeglądarce opcji odrzucania "ciasteczek". Wtedy jednak niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Evergreen ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Klientów Sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.


2. Administratorem danych jest Aideco Sp. z o.o., ul. Kormoranów 4, 02-836 NIP: 5252616950, REGON: 361374005, e-mai g.pezzolato@aideco.pl, .dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000346352 (dalej „Administrator”).


3. Dane przetwarzane są  w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli  jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


4. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.


5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.


7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.


8. Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


9. Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy Klient korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.


10. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,  Administrator danych może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, adresy salonów, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.


11. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność Sklepu evergreen lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.

 

2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez sklep evergreen bez pisemnej zgody jest zabronione.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827)

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2017 r.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.evergreen.pl. Klienci posiadający konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez evergreen poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu.

Zmiany Regulaminy nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu, gdyż będą one realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia

 

 

UREGULOWANIA DOTYCZĄCE WYSYŁKI:

 

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  również koszty dostarczenia rzeczy. Jest jednak pewne zastrzeżenie. Mianowicie sprzedawca zwraca konsumentowi tylko koszty stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki do klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez przedsiębiorcę, to przedsiębiorca nie zwraca mu różnicy między tymi kosztami. Zwraca mu równowartość kosztów, jakie ponosi się przy przesyłce pocztowej.

Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy po tych 14 dniach, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. To zaś oznacza, że klient płaci za zapakowanie i odesłanie towaru do sprzedawcy.

Należy pamiętać, że konsument może ponieść odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (sprzedawca obniży zwracaną kwotę) będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

 

Najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia nie jest odbiór osobisty. Oznacza to, że przy dostępnej takiej opcji w cenniku sprzedającego, nie jest ona brana pod uwagę przy obliczaniu zwrotu kosztów dostawy.

Inaczej wygląda sytuacja, w której to kupujący samodzielnie i z własnej inicjatywy wybiera środek transportu, np. dzwoni do kuriera i zleca mu odbiór przesyłki od sprzedającego. W takim przypadku przedsiębiorca – po odstąpienia konsumenta od umowy – nie musi nic zwracać (oczywiście z wyjątkiem towaru). 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO:

 

Każdy właściciel sklepu internetowego powinien pamiętać o: 

- Profesjonalnym regulaminie sklepu zgodnym z nową ustawą o prawach konsumenta

- Wywiązaniu się z obowiązków informacyjnych na stronie sklepu względem klientów

-Przebudowaniu formularzy za pośrednictwem których sklep pozyskuje dane osobowe tak, aby spełnić wymogi informacyjne RODO. Można to zrobić zmieniając treści przy checkbox’ach jakie klient zaznacza podczas wyrażania zgody na przetwarzanie danych.

- Umieszczeniu w sklepie informacji dotyczących używania plików Cookies

- Zadbaniu o odpowiednie przetwarzanie danych osobowych

Rozszerzony obowiązek informacyjny i większe uprawnienia osób, których danych przetwarza.

Już w momencie pozyskiwania danych osobowych klientów sklep będzie musiał poinformować klienta nie tylko o celu pozyskiwania danych, ale także o tym:
– przez jaki czas będzie je przetwarzać,
– komu będą te dane przesyłane dalej,
– skąd posiada dane, jeśli uzyskał je od podmiotów trzecich,

Treść tych informacji powinna być sformułowana jasnym, prostym i zrozumiałym językiem. Nie może też zawierać nieuczciwych warunków lub być ukryta w regulaminie. O prawach klienta sklep ma obowiązek poinformować go w przeciągu miesiąca od momentu pozyskania jego danych.

Ponadto klient, czyli właściciel danych, będzie miał prawo nie tylko do usunięcia danych z bazy, ale także do:
– przeniesienia danych do innej firmy,
– wglądu w historię przetwarzania swoich danych,
– bycia zapomnianym, czyli usunięcia danych, ale tylko wtedy, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne np. z uwagi na względy publiczne – wszystkie sytuacje, które zwalniają z usunięcia danych użytkownika

Większość sklepów internetowych, korzysta z usług podwykonawców, np. firmy hostingowej, księgowej czy systemu do e-mail marketingu. Wraz z RODO pojawi się konieczność stworzenia dokumentacji uzasadniającej przekazanie danych konkretnej firmie. Ponadto sklep będzie musiał uaktualnić obecne umowy o powierzeniu danych osobowych. RODO wymaga uszczegółowienia warunków umowy o takie informacje, jak: charakter i czas trwania powierzenia oraz rodzaj danych..

 

Obowiązek uzyskania zgody klienta na zautomatyzowane działań na jego danych osobowych
Profilowanie to tworzenie profilu klientów na podstawie ich zachowań w sieci i dostępnych danych osobowych. Profile takie zawierają bardzo dokładne preferencje i cechy klienta. Ma to na celu zautomatyzowane dopasowanie oferty do poszczególnych klientów i przyspieszenie ich decyzji zakupowej. Od maja 2018 r. informowanie o tym klientów i uzyskanie od nich zgody na tego typu działania jest obowiązkiem.

 

 

 

 

Używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania z zasobów naszego serwisu i do analizowania statystyk jego odwiedzin. Korzystanie z naszego serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia użytkownika. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać cookies. Więcej informacji w polityce prywatności. Polityka Prywatności

Zamknij