Do darmowej dostawy brakuje
Odbiór osobisty
POLITYKA COOKIES SERWISU
www.evergreen.pl
Obowiązuje od: 19 kwietnia 2021 r.
§1 Stosowane definicje
1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
3. Serwis/Sklep - serwis dostępny pod adresem www.evergreen.pl, za pomocą którego Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
4. Administrator danych osobowych i Sprzedawca - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników serwisu jest Sprzedawca, tj. AIDECO spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kormoranów 4, 02-836 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000554227, NIP: 5252616950, kapitał zakładowy: 5 000 zł, e-mail: sklep@evergreen.pl , nr tel. 690 660 949.
5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
§2 Postanowienia ogólne
1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
§3 Cele cookies.
1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
2. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Sklepu.
3. W celu analizy ruchu na stronie Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie:
a) Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Sklepu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym,
b) Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Sklepu i jego podstronach,
c) Czat online, co pozwala na komunikację Użytkownika ze Sprzedawcą.
4. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.evergreen.pl/polityka-prywatnosci
§4 Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.
1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron lub wybrać ustawienia cookies.
3. Niektóre pliki cookies - tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu.
4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Sklepu.
5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).
§5 Postanowienia końcowe.
1. Serwis zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.
2.  W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Sklepu.
Zapis do newslettera